Nadgrobni spomenici kapiteli

 

U ovom delu možete pronaći neke od spomenika kapitela koje smo radili. Kapiteli se mogu raditi kako za jedno grobno mesto i dubinske grobnice tako i za više grobnih mesta i porodične grobnice.

Ovi nadgrobni spomenici su dobili naziv „kapitel“ po stubovima koji drže krov iznad natpisne ploče.


Naručivanje


Spomenici za jedno grobno mesto

 

U ovom delu našeg kataloga nadgrobnih spomenika možete pronaći kako spomenike za jedno grobno mesto tako i spomenike za dubinske grobnice koje su vrlo česte danas kako na gradskim grobljima tako i na seoskim.

Naručivanje


Spomenici sa dva grobna mesta

 

U ovom delu kataloga nadgrobnih spomenika smo postavili kako spomenike za dva groban mesta tako i spomenike za grobnice i porodične grobnice.

Naručivanje

Ostalo

 

Naručivanje